Turniej Ruchu Drogowego

Wolontariat to jedna z najpiękniejszych form zaangażowania w działalność społeczną. Wspierając różnego rodzaju akcje charytatywne i społeczne, wolontariusze z jednej strony pomagają innym, a z drugiej rozwijają siebie i swoje umiejętności. Jednym z takich wydarzeń jest Turniej Bezpieczeństwa Drogowego, który odbywa się w Bolesławcu od 8 lat. Akcja organizowana jest przez Powiatową Komendę Policji w Bolesławcu we współpracy z grupą wolontariuszy Santander. W tym roku do turnieju zostali zaproszeni uczniowie szkół podstawowych, szkoły specjalne oraz dzieci z domu dziecka. W wydarzeniu udział wzięło ponad 200 uczestników, którzy sprawdzili swoją wiedzę na temat ruchu drogowego oraz uczestniczyli w licznych konkursach i zabawach. Wolontariusze, którzy wzięli udział w akcji, przeprowadzili testy sprawdzające dla uczestników turnieju. Były to pytania dotyczące przepisów ruchu drogowego, których dzieci uczą się już w szkole. Głównym celem turnieju było zdanie egzaminu praktycznego na uzyskanie karty rowerowej. Wolontariusze wspomagali policjantów w dopilnowaniu poprawnego przebiegu egzaminu. Dla zwycięzców turnieju przewidziano liczne nagrody, takie jak kaski bezpieczeństwa, odblaski, bidony, ochraniacze oraz światła do roweru. Wspierając różnego rodzaju wydarzenia, jak Turniej Bezpieczeństwa Drogowego, wolontariusze pokazują, że warto poświęcić swój czas i energię dla innych. Dzięki nim, dzieci uczą się bezpieczeństwa na drodze, a społeczeństwie staje się bardziej świadome zagrożeń związanych z ruchem drogowym.

Pomagaj z Fundacją Santander

Dziękujemy!
516 925 400
Wybierz kwotę lub wprowadź własną

Uzupełnij swoje dane

Już za moment Twoja pomoc do nas dotrze! Potrzebujemy jeszcze Twoich danych, aby płatność została poprawnie zrealizowana.