Przez muzykę po zdrowie

Inicjatywa współorganizowana przez Wolontariuszy Fundacji Santander skupiała się na zachęceniu młodzieży do innych form spędzania czasu niż izolowanie się w domu. Jej głównymi elementami była prelekcja specjalistki oraz trzy spotkania muzyczne z zaproszonymi muzykami. Prelekcja Pani Olimpii Wyglądacz była doskonałym źródłem informacji na temat depresji. Uczestnicy otrzymali podstawowe informacje na temat tego zaburzenia oraz zrozumieli skalę problemu. W szczególności omówiono trudności związane z rozpoznawaniem depresji u dzieci. Przedstawiono różne sposoby profilaktyki oraz wskazano miejsca, gdzie dzieci i opiekunowie mogą uzyskać pomoc. Duży nacisk położono na znaczenie samorealizacji w profilaktyce depresji. Warto również podkreślić, że prowadzono rozmowę na temat wpływu muzyki na psychikę dzieci, szczególnie w kontekście depresji. Spotkania muzyczne z udziałem trzech wyjątkowych artystów, Macieja Muszyńskiego, Michała Misztala i Wojciecha Kotowicza (Minix), przyniosły wiele radości i inspiracji uczestnikom. Każde spotkanie składało się z pogadanki, w której artyści dzielili się swoją przygodą z muzyką, motywacjami, fascynacjami i początkami kariery. Następnie miała miejsce część muzyczna, podczas której muzycy prezentowali swoje utwory. W części warsztatowej dzieci miały okazję spróbować swoich sił w grze na instrumentach, którymi posługiwali się artyści. Wyniki inicjatywy były bardzo pozytywne. Około 35 dzieci uczestniczyło w każdym spotkaniu muzycznym, co pozwoliło im czerpać radość z muzyki i rozwijać swoje umiejętności. Na prelekcję przybyło około 20 nauczycieli, pedagogów i opiekunów, którzy zdobyli cenne informacje dotyczące depresji i jej profilaktyki. Cała inicjatywa miała na celu edukację i inspirację dzieci i młodzieży poprzez muzykę oraz dostarczenie potrzebnych informacji dotyczących depresji. Dzięki udziałowi utalentowanych muzyków, uczestnicy zyskali wiedzę oraz doświadczenie artystyczne, które przyczynią się do ich dalszego rozwoju.

Pomagaj z Fundacją Santander

Dziękujemy!
516 925 400
Wybierz kwotę lub wprowadź własną

Uzupełnij swoje dane

Już za moment Twoja pomoc do nas dotrze! Potrzebujemy jeszcze Twoich danych, aby płatność została poprawnie zrealizowana.