Cyberbezpieczeństwo w „Jesiennej Rezydencji”

Wolontariusze Fundacji Santander wraz z funkcjonariuszami Policji z Komendy Miejskiej Nowe Miasto przeprowadzili cenną prelekcję na temat cyberbezpieczeństwa dla seniorów w Klubie Seniora „Jesienna Rezydencja”. Spotkanie miało na celu podniesienie świadomości seniorów na temat zagrożeń, z jakimi mogą się spotkać w internecie oraz podczas korzystania z elektronicznej bankowości. W dzisiejszym świecie, gdzie technologia odgrywa coraz większą rolę, seniorzy stają przed nowymi wyzwaniami. Korzystanie z internetu i elektronicznej bankowości może być niezwykle przydatne i dostarczać wiele korzyści, ale jednocześnie niesie ze sobą pewne ryzyko. Właśnie dlatego taka prelekcja była niezwykle istotna. Podczas spotkania seniorzy mieli okazję dowiedzieć się o różnych rodzajach zagrożeń internetowych, takich jak phishing, malware, oszustwa internetowe, fałszywe wiadomości czy kradzież tożsamości. Wolontariusze i funkcjonariusze Policji przedstawili praktyczne wskazówki, jak rozpoznawać i unikać takich zagrożeń, jak odpowiednio chronić swoje dane osobowe i finansowe. Podkreślono znaczenie zachowania ostrożności podczas korzystania z sieci, jak również konieczność regularnej aktualizacji oprogramowania i stosowania silnych haseł. Ważnym elementem prelekcji było także omówienie popularnych metod manipulacji stosowanych wobec seniorów, takich jak wyłudzenia czy oszustwa telefoniczne. Dzięki takim informacjom seniorzy mogą lepiej zrozumieć, jak działają oszuści i jak reagować w sytuacjach podejrzanych. Spotkanie nie tylko dostarczyło seniorom przydatnej wiedzy, ale także stworzyło przestrzeń do zadawania pytań i dzielenia się swoimi doświadczeniami. Dzięki otwartej i interaktywnej atmosferze, seniorzy mieli możliwość wymiany informacji i nabywania nowych umiejętności w zakresie bezpiecznego korzystania z internetu. Akcja wolontariacka, mająca na celu podniesienie świadomości seniorów na temat cyberbezpieczeństwa, okazała się niezwykle potrzebna i owocna. Dzięki współpracy funkcjonariuszy Policji z wolontariuszami, seniorzy Klubu Seniora „Jesienna Rezydencja” zostali wyposażeni w narzędzia i wiedzę niezbędną do ochrony swojej prywatności i bezpieczeństwa w świecie online. Ta inicjatywa stanowiła doskonały przykład jak wolontariat może przyczynić się do poprawy jakości życia seniorów.

Pomagaj z Fundacją Santander

Dziękujemy!
516 925 400
Wybierz kwotę lub wprowadź własną

Uzupełnij swoje dane

Już za moment Twoja pomoc do nas dotrze! Potrzebujemy jeszcze Twoich danych, aby płatność została poprawnie zrealizowana.