Każdy z nas jest najważniejszy

Wolontariusze Fundacji Santander zorganizowali spotkanie Jaśka Meli z podopiecznymi Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Wielkich Drogach. Celem spotkania było zmotywowanie młodych ludzi do samorozwoju i pokazanie sensu zmieniania siebie. W Ośrodku przebywają głównie chłopcy w wieku od 12 do 18 lat, którzy pochodzą z rodzin dysfunkcyjnych i rozbitych. Spotkanie z Jaśkiem Melą miało na celu zarażenie podopiecznych Ośrodka niesamowitym optymizmem i pokazanie im, że wiele można zmienić w swoim życiu. Odbiór przekazu gościa okazał się bardzo pozytywny. Chłopcy byli otwarci na rozmowę, a siła i wiara w siebie Jaśka Meli dodała im energii i motywacji do dalszego działania. Po spotkaniu chłopcy zaprosili Jaśka do swojej pracowni stolarskiej, gdzie dalej prowadzili z nim rozmowy. To pokazuje, że spotkanie to nie tylko przemijający moment, ale też okazja do kontynuowania rozmowy i budowania relacji. Działania wolontariuszy Fundacji Santander i spotkanie z Jaśkiem Melą pokazują, że takie inicjatywy mają ogromne znaczenie dla młodych ludzi. Dają one nadzieję na lepsze jutro i pokazują, że zmiana jest możliwa. To właśnie dzięki takim akcjom możemy zmieniać świat i dawać wiarę młodym ludziom.

Pomagaj z Fundacją Santander

Dziękujemy!
516 925 400
Wybierz kwotę lub wprowadź własną

Uzupełnij swoje dane

Już za moment Twoja pomoc do nas dotrze! Potrzebujemy jeszcze Twoich danych, aby płatność została poprawnie zrealizowana.