Bezpieczne Ferie Zimowe

Wolontariusze Fundacji Santander wspólnie z Komendą Powiatową Policji w Słupcy zorganizowali konkurs plastyczny dla dzieci. Tematyką konkursu było szeroko rozumiane bezpieczeństwo podczas ferii zimowych. Dodatkowo były wolontariusze kształtowali u dzieci poczucie wrażliwości społecznej i uczyli poprawnych zachowań w sytuacji zagrożenia. Wolontariusze wraz z policjantami przeprowadzili lekcje podczas których uczyli najmłodszych prawidłowych postaw obywatelskich oraz podstawowych zasad zachowania bezpieczeństwa w miejscu zamieszkania oraz w ruchu drogowym.

Pomagaj z Fundacją Santander

Dziękujemy!
516 925 400
Wybierz kwotę lub wprowadź własną

Uzupełnij swoje dane

Już za moment Twoja pomoc do nas dotrze! Potrzebujemy jeszcze Twoich danych, aby płatność została poprawnie zrealizowana.