Startuje nabór do programu grantowego „Bank Młodych Mistrzów Sportu”

Zapraszamy do składania wniosków w kolejnej edycji programu grantowego BANK MŁODYCH MISTRZÓW SPORTU. Do rozdysponowania mamy 160 tysięcy złotych.

Celem programu jest wsparcie realizacji projektów służących rozwojowi dzieci i młodzieży na płaszczyźnie sportowej oraz edukacyjnej (w zakresie fair-play w sporcie). Beneficjentami  mogą być dzieci i młodzież  w wieku od 5 do 26 lat.

W programie mogą wziąć udział organizacje, które działają min. 2 lata i posiadają zdolność prawną , np.: fundacje, szkoły, kluby sportowe, czy jednostki samorządu terytorialnego.

Projekty można składać w aplikacji na stronie https://granty.fundacja.santander.pl/

W 2023 roku odbędą się 4 edycje konkursu. Wnioski przyjmowane będą w terminach:

  • I termin – od 1 marca do 31 marca 2023 roku,

Wyniki naboru zostaną ogłoszone do dnia 8 maja 2023 roku

  • II termin – od 1 kwietnia do 30 czerwca 2023 roku,

Wyniki naboru zostaną ogłoszone do dnia 7 sierpnia 2023 roku

  • III termin – od 1 lipca do 30 września 2023 roku,

Wyniki naboru zostaną ogłoszone do dnia 6 listopada 2023 roku

  • IV termin – od 1 października do 11 grudnia 2023 roku.

Wyniki naboru zostaną ogłoszone do dnia 31 stycznia 2024 roku

Maksymalna kwota grantu, o którą można się ubiegać w ramach programu wynosi 7 000 złotych.

Zanim złożysz wniosek zapoznaj się z Regulaminem.

Odwiedź stronę projektu „Bank Młodych Mistrzów Sportu”.

Pomagaj z Fundacją Santander

Dziękujemy!
516 925 400
Wybierz kwotę lub wprowadź własną

Uzupełnij swoje dane

Już za moment Twoja pomoc do nas dotrze! Potrzebujemy jeszcze Twoich danych, aby płatność została poprawnie zrealizowana.