Marek jest uczniem 4 klasy Uniwersyteckiego Liceum Ogólnokształcącego w Toruniu. Osiąga bardzo wysokie wyniki w nauce (średnia 6,0).

Interesuje się nowoczesnymi technologiami, badaniem i wykorzystywaniem przestrzeni kosmicznej, fizyką atmosfery, metodami i modelami eksploracji danych, bezzałogowymi systemami autonomicznymi. Jest finalistą największego na świecie konkursu naukowego Regeneron ISEF (International Science and Engineering Fair) w USA, na którym otrzymał jedną z nagród głównych w kategorii Environmental Engineering oraz nagrodę specjalną Amerykańskiego Towarzystwa Meteorologicznego.

Jest trzykrotnym laureatem i dwukrotnym finalistą Olimpiady Innowacji Technicznych i Wynalazczości, laureatem Olimpiady Statystycznej, finalistą Olimpiady Wiedzy Technicznej, laureatem ogólnopolskiego Konkursu Naukowego Explory, finalistą Europejskiego Konkursu Statystycznego. Otrzymał tytuł Ambasadora Innowacji za reprezentowanie kraju na międzynarodowych wystawach wynalazków, na których zdobył 5 złotych i 2 srebrne medale.

Marka prace były wielokrotnie nagradzane m.in. przez Urząd Patentowy RP, Europejski Urząd Patentowy, Światową Organizację Własności Intelektualnej w Genewie. Jest pięciokrotnym stypendystą Ministra Edukacji i Nauki. Jako jeden z dwóch Polaków uczestniczył w tegorocznym obozie naukowym European Space Camp w norweskiej bazie rakietowej 300 km za kołem podbiegunowym.

Marek Rauchfleisz