Nazywam się Jakub Halfar. Jestem tegorocznym maturzystą w klasie czwartej w Technikum nr 4 w Jastrzębiu-Zdroju na kierunku technik mechatronik. Realizuję Indywidualny Tok Nauczania z matematyki oraz fizyki.

Podejmuję się wyzwań i projektów, które integrują umiejętności z zakresu STEM. Zdobytą wiedzę wykorzystuję w praktyce w ramach kursów, warsztatów, obozów naukowych i olimpiad.

Zajmuję się tworzeniem symulacji numerycznych, analizą danych, podstawami uczenia maszynowego oraz programowaniem komputerów kwantowych. Projektuję modele 3D oraz piszę programy na mikrokontrolery.

Jestem stypendystą Krajowego Funduszu na Rzecz Dzieci. Jednym z moich największych osiągnięć jest uzyskanie w ubiegłej klasie tytułu laureata z pięciu olimpiad (OWT, OOWEE, Euroelektra, Diamentowy Indeks AGH z fizyki oraz z matematyki), w tym zwyciężyłem XLVIII Olimpiadę Wiedzy Technicznej.

Obecnie pracuję jako wolontariusz na Wydziale Chemii UJ, badając komórki białaczkowe przy wykorzystaniu spektroskopii ramanowskiej. Jednocześnie jestem zaangażowany wraz z grupą kolegów w projekt dla Instytutu Technicznego Wojsk Lotniczych w Warszawie, mający na celu stworzenie narzędzi do wykrywania uszkodzeń strukturalnych w poszyciu samolotów.

Moim marzeniem jest, aby w przyszłości rozpoczęte przez mnie studia i wykonywana praca pozwoliły na wykorzystanie moich pasji i zainteresowań w celu przysłużenia się ludzkości.

Jakub Halfar