Startuje nabór do programu grantowego Bank Młodych Mistrzów Sportu

Zapraszamy do składania wniosków w kolejnej edycji programu grantowego BANK MŁODYCH MISTRZÓW SPORTU. Do rozdysponowania mamy 150 tysięcy złotych.

Celem programu jest wsparcie realizacji projektów służących rozwojowi dzieci i młodzieży na płaszczyźnie sportowej oraz edukacyjnej (w zakresie fair-play w sporcie). Beneficjentami  mogą być dzieci i młodzież  w wieku od 5 do 26 lat.

W programie mogą wziąć udział organizacje, które posiadają zdolność prawną , np.: fundacje, stowarzyszenia, szkoły, kluby sportowe, czy jednostki samorządu terytorialnego.

Projekty można składać od 22 sierpnia do 20 września 2022 r. (do godz. 23:59) na stronie https://granty.fundacja.santander.pl/

Maksymalna kwota grantu, o którą można się ubiegać w ramach programu wynosi 8 000 złotych.

Prosimy o zapoznanie się z Regulaminem.

Wyniki konkursu zostaną opublikowane 21 października 2022 r. na stronie internetowej fundacji.

Więcej o projekcie: https://fundacja.santander.pl/bank-mlodych-mistrzow-sportu/

Pomagaj z Fundacją Santander

Dziękujemy!
516 925 400
Wybierz kwotę lub wprowadź własną

Uzupełnij swoje dane

Już za moment Twoja pomoc do nas dotrze! Potrzebujemy jeszcze Twoich danych, aby płatność została poprawnie zrealizowana.