Wolontariusze z 1 Oddziału Santander Bank Polska w Kłodzku zorganizowali wraz z Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Wałbrzychu zbiórkę krwi. Na Kłodzkim Rynku przy Ratuszu wszyscy chętni mogli oddać krew w specjalnym krwiobusie. Akcję wsparł Urząd Miasta w Kłodzku oraz HDK Legion Oddział Kłodzko. „Jeśli ktoś prosi nas o pomoc, to znaczy że jesteśmy jeszcze coś warci.”