II edycja projektu „TO(działa)MY!” dobiegła końca

Zakończyła się II edycja wyjątkowego projektu edukacyjno-społecznego „TO(działa)MY!”. Akcja spotkała się z zainteresowaniem placówek edukacyjnych stawiających na angażowanie młodych ludzi w działania społeczne. Wiele z nich brało w niej udział po raz drugi. Projekt był wspólną inicjatywą UNICEF Polska i Fundacji Santander Bank Polska.

Mijający rok szkolny pod wieloma względami był w Polsce wyjątkowy. Uczniowie po długiej przerwie powrócili do szkolnych ławek, a relacje rówieśnicze i zaangażowanie w życie społeczności szkolnej i lokalnej odżyły na nowo. Dzięki projektowi realizowanemu przez UNICEF Polska i Fundację Santander Bank Polska uczniowie mogli zdobyć i rozwinąć praktyczne umiejętności niezbędne we współczesnym świecie. Akcja stanowiła też odpowiedź na rosnące zapotrzebowanie na projekty wykraczające poza ramy tradycyjnej edukacji w naszym kraju.

Szkoły miały możliwość uzyskania dofinansowania na realizację przygotowanego przez uczniów projektu o charakterze społecznym w dwóch obszarach: ekologii i ochrony środowiska oraz edukacji i kultury. Granty sfinansowała Fundacja Santander Bank Polska – współorganizator projektu. Wpłynęło bardzo dużo cennych, oryginalnych i kreatywnych projektów, a wybór inicjatyw, które zostały nagrodzone grantem był niezwykle trudny.

Niezwykle ważne jest, aby młodzi ludzie w ramach edukacji szkolnej mieli możliwość podejmowania działań i gromadzenia doświadczeń, które przydadzą im się w „dorosłym” życiu. Kreatywność oraz praktyczna realizacja pomysłów to doskonały punkt wyjścia dla przyszłych wyzwań.  Projekt „TO(działa)MY!” tworzy ku temu przestrzeń. Dzięki zrozumieniu potrzeb w ich najbliższym otoczeniu uczniowie opracowali wiele cennych przedsięwzięć, które realnie zmieniają rzeczywistość, podsumowuje realizację projektu Renata Bem, Zastępca Dyrektora Generalnego UNICEF Polska.

Marzena Atkielska, prezes zarządu Fundacji Santander podkreśla, że w tegorocznej edycji programu grantowego „TO(działa)MY!” powstały bardzo zróżnicowane inicjatywy. Było to możliwe głównie dlatego, że zdecydowaliśmy się zmodyfikować koszyki finansowe, dzięki czemu zespoły projektowe mogły zdecydować o zakresie swoich działań i wybrać jeden koszyk spośród czterech. Najniższe granty tej edycji wynosiły 2 tysiące złotych, a najwyżej dofinansowany projekt otrzymał 15 tysięcy, pozostałe granty to 10 tysięcy i 5 tysięcy złotych. Cieszę się, że za pomocą tego projektu mogliśmy dać szansę młodym ludziom na zmiany w ich najbliższym otoczeniu.

W dwóch edycjach akcji wzięły udział setki szkół w całej Polsce. Projekt „TO(działa)MY!” pokazał, jak ważną rolę pełnią wszelkiego rodzaju inicjatywy mające charakter aktywizujący młodych ludzi na rzecz społeczności szkolnej i lokalnej.

Dla wielu dzieci udział w akcji „TO(działa)MY!” był pierwszym krokiem na drodze do pełnego i odważnego współdecydowania o swojej najbliższej okolicy. Projekt promuje partycypację najmłodszych w życiu społecznym, co w przyszłości może przełożyć się na aktywny i świadomy udział w życiu obywatelskim.

 

O UNICEF

UNICEF od 75 lat ratuje życie dzieci, broni ich praw i pomaga im wykorzystać potencjał, jaki posiadają. Nigdy się nie poddajemy!

Pracujemy w najtrudniejszych miejscach na świecie, aby dotrzeć do najbardziej pokrzywdzonych dzieci. W ponad 190 krajach i terytoriach pracujemy #dlakazdegodziecka, aby budować lepszy świat dla wszystkich. Przed, w trakcie i po kryzysach humanitarnych jesteśmy na miejscu niosąc ratującą życie pomoc i nadzieję dzieciom i ich rodzinom. Realizujemy nie tylko działania pomocowe, ale także edukacyjne. Wierzymy, że edukacja to jedna z najbardziej skutecznych form zmieniania świata. W Polsce pracujemy ze szkołami i samorządami, aby prawa dziecka były zawsze przestrzegane, a głos młodych ludzi słyszany i respektowany. Jesteśmy apolityczni i bezstronni, ale nigdy nie pozostajemy obojętni, gdy chodzi o obronę praw dzieci i zabezpieczenie ich życia i przyszłości. Więcej informacji na unicef.pl.

 

Pomagaj z Fundacją Santander

Dziękujemy!
516 925 400
Wybierz kwotę lub wprowadź własną

Uzupełnij swoje dane

Już za moment Twoja pomoc do nas dotrze! Potrzebujemy jeszcze Twoich danych, aby płatność została poprawnie zrealizowana.