W ramach wsparcia uchodźców z Ukrainy, pracownicy 1 Regionu Santander Bank Polska w Gnieźnie zorganizowali wycieczkę dla dzieci do gnieźniejskiej sali zabaw. Matki tych dzieci w międzyczasie zwiedziały pierwszą stolicę Polski z przewodnikiem.