Lubelska Sztafeta Pokoju zorganizowana przez AZS Lublin i wolontariuszy Santander Bank Polska miała charakter otwarty co oznacza, że każda chętna osoba, bez względu na wiek mogła wziąć w niej udział! Sama aktywność polegała na przebiegnięciu dowolnego dystansu z pałeczką sztafetową i przekazanie jej kolejnej osobie z drużyny. Sponsorzy wpłacali pieniądze za przebiegnięty dystans na rzecz pomocy Ukrainie. Łącznie udało się zebrać 4800zł i cała kwota została przekazana na Podwójną Moc Pomagania.