Wolontariat Zespołu Zobowiązań CWB we Wrocławskim Centrum SEKTOR 3, prowadzonym przez Fundację Wspierania Organizacji Pozarządowych „UMBRELLA”. Pomoc uchodźcom w Ukrainy polegała na zakupie produktów spożywczych i przekazaniu ich potrzebującym podczas wydawania pomocy rzeczowej.  Oprócz środków przekazanych przez fundację i zebranych wśród pracowników, za które zakupiona została przede wszystkim żywność długoterminowa, przekazaliśmy również pomoc rzeczową od naszych współpracowników. Na miejscu cześć wolontariuszy zaangażowana była bezpośrednio przy wydawaniu produktów, część w magazynie przy sortowaniu pomocy rzeczowej. Wolontariuszki przygotowały również poczęstunek dla osób oczekujących w kolejce a także kolorowanki, które rozdane zostały dzieciom oczekującym z mamami.