Wolontariusze opracowali i przeprowadzili 4 spotkania on-line w ramach lekcji przedsiębiorczości w szkole średniej. Cykl zajęć obejmował następujące tematy:

  1. Rynek finansowy bez tajemnic – w oparciu o podstawę programową lekcji przedsiębiorczości;
  2. Cyberbezpieczeństwo w sieci – przybliżenie młodzieży zasad bezpieczeństwa w Internecie, zagrożeń i zasad bezpiecznego bankowania;
  3. Jak zdalnie zarządzać finansami – wiedza z zakresu nowości technologicznych i zdalnych rozwiązań dla klientów banków
  4. Rekrutacja – kryteria i zasady – jak napisać dobre CV + zawody przyszłości

W ramach projektu przeprowadzono również 2 spotkania dla nauczycieli

  1. Tajniki zdalnego nauczania – dostępne narzędzia dla nauczycieli
  2. Tacy sami a jednak różni – style osobowości wg. Junga. Jak wykorzytać tą wiedzę w komunikacji z rodzicami i młodzieżą.