Zespół z 1 Oddziału Santander Bank Polska w Brzegu Dolnym, wsparł uzyskaną nagrodą zespołową za sprzedaż leasingu w IV q 2021  Harcerską Organizację Wychowawczo-Patriotyczną „Cichociemni” w Brzegu Dolnym. Za całość przekazanych środków kupiono artykuły które następnie wysłano na Ukrainę w celu pomocy.