Rusza nabór do programu grantowego BANK MŁODYCH MISTRZÓW SPORTU

Zapraszamy do składania wniosków w kolejnej edycji konkursu grantowego BANK MŁODYCH MISTRZÓW SPORTU. Do rozdysponowania mamy 150 tysięcy złotych.

 

BANK MŁODYCH MISTRZÓW SPORTU

 

Program ma na celu krzewienie idei sportowej rywalizacji wśród młodzieży oraz zasad fair play. Chcemy zachęcić młodych ludzi do drużynowej aktywności sportowej  oraz aktywnego stylu życia. Umożliwiamy popularyzowanie dyscyplin sportowych wśród lokalnej społeczności.

W programie mogą wziąć udział organizacje , które posiadają zdolność prawną , np. : fundacje, szkoły, kluby sportowe, czy jednostki samorządu terytorialnego.

Projekty można składać od 15 października do 15 listopada 2021 r. (do godz. 23:59) na stronie https://granty.fundacja.santander.pl/

Maksymalna kwota grantu, o którą można się ubiegać w ramach programu wynosi 8 000 złotych.

Prosimy o zapoznanie się z Regulaminem.

Wyniki konkursu zostaną opublikowane 10 grudnia 2021 r. na stronie internetowej fundacji.

Pomagaj z Fundacją Santander

Dziękujemy!
516 925 400
Wybierz kwotę lub wprowadź własną

Uzupełnij swoje dane

Już za moment Twoja pomoc do nas dotrze! Potrzebujemy jeszcze Twoich danych, aby płatność została poprawnie zrealizowana.