STUDIA EKONOMICZNE

Studia ekonomiczne kojarzą się niektórym niesłusznie tylko z księgowością i rachunkowością. Nic bardziej mylnego! Uczelnie i wydziały o profilu ekonomicznym są mocno zorientowane na biznes. Uczą konkretnych kompetencji m.in. w zakresie finansów, zarządzania, międzynarodowych stosunków gospodarczych czy wykorzystania informatyki i innowacji w biznesie. Pojawiają się też nowe kierunki studiów odpowiadające na zmieniające się trendy, takie jak np.  Globalny Biznes, Finanse i Zarządzanie (Governance), Polityka społeczna, Digital marketing czy e-commerce.


Absolwent kierunków ekonomicznych posiada niezwykle użyteczną wiedzę, często wzbogaconą o doświadczenia wyniesione z praktyk, staży czy innych zajęć organizowanych we współpracy z firmami. Dodatkowo zastosowanie wiedzy może być ćwiczone w czasie licznych akademii i projektów biznesowych pod okiem praktyków. Poza twardymi kompetencjami uczelnie i partnerzy biznesowi dbają o rozwój umiejętności miękkich, które określane są często jako kluczowe kompetencje przyszłości.

Współpraca uczelni, ale też kół naukowych i organizacji studenckich ze światem biznesu daje studentom ogromne możliwości poznania rynku pracy od wewnątrz. W ostatnich latach modne wśród firm jest też znajdowanie wśród studentów ambasadorów marki – z takiej współpracy korzystają obie zainteresowane strony. Studenci są nieocenioną kopalnią wiedzy na temat młodych osób i pomocą w promocji marki, a firmy w zamian za udział w programie oferują studentom staże, wsparcie techniczne, udział w projektach. Warto z tych możliwości regularnie korzystać – absolwenci, którzy angażowali się w takie współprace, mają ułatwione rozpoczęcie profesjonalnej kariery zawodowej. Na uczelniach i wydziałach ekonomicznych, biznesowych   częściej niż na innych pojawia się też oferta kształcenia w języku angielskim.

AKADEMIA FINANSÓW I BIZNESU VISTULA

AKADEMIA LEONA KOŹMIŃSKIEGO

SZKOŁA GŁÓWNA HANDLOWA W WARSZAWIE

UCZELNIA ŁAZARSKIEGO


UNIWERSYTET EKONOMICZNY W KRAKOWIE


WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA UNIWERSYTET WARSZAWSKI

WYŻSZE SZKOŁY BANKOWE