STUDIA EKONOMICZNE

Studia ekonomiczne kojarzą się niektórym niesłusznie tylko z księgowością i rachunkowością. Nic bardziej mylnego! Uczelnie i wydziały o profilu ekonomicznym są mocno zorientowane na biznes. Uczą konkretnych kompetencji m.in. w zakresie finansów, zarządzania, międzynarodowych stosunków gospodarczych czy wykorzystania informatyki i innowacji w biznesie. Pojawiają się też nowe kierunki studiów odpowiadające na zmieniające się trendy, takie jak np.  Globalny Biznes, Finanse i Zarządzanie (Governance), Polityka społeczna, Digital marketing czy e-commerce.


Absolwent kierunków ekonomicznych posiada niezwykle użyteczną wiedzę, często wzbogaconą o doświadczenia wyniesione z praktyk, staży czy innych zajęć organizowanych we współpracy z firmami. Dodatkowo zastosowanie wiedzy może być ćwiczone w czasie licznych akademii i projektów biznesowych pod okiem praktyków. Poza twardymi kompetencjami uczelnie i partnerzy biznesowi dbają o rozwój umiejętności miękkich, które określane są często jako kluczowe kompetencje przyszłości.

Współpraca uczelni, ale też kół naukowych i organizacji studenckich ze światem biznesu daje studentom ogromne możliwości poznania rynku pracy od wewnątrz. W ostatnich latach modne wśród firm jest też znajdowanie wśród studentów ambasadorów marki – z takiej współpracy korzystają obie zainteresowane strony. Studenci są nieocenioną kopalnią wiedzy na temat młodych osób i pomocą w promocji marki, a firmy w zamian za udział w programie oferują studentom staże, wsparcie techniczne, udział w projektach. Warto z tych możliwości regularnie korzystać – absolwenci, którzy angażowali się w takie współprace, mają ułatwione rozpoczęcie profesjonalnej kariery zawodowej. Na uczelniach i wydziałach ekonomicznych, biznesowych   częściej niż na innych pojawia się też oferta kształcenia w języku angielskim.

AKADEMIA FINANSÓW I BIZNESU VISTULA

AKADEMIA LEONA KOŹMIŃSKIEGO

SZKOŁA GŁÓWNA HANDLOWA W WARSZAWIE

UCZELNIA ŁAZARSKIEGO


UNIWERSYTET EKONOMICZNY W KRAKOWIE


WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA UNIWERSYTET WARSZAWSKI

WYŻSZE SZKOŁY BANKOWE

https://www.youtube.com/watch?time_continue=6&v=VG0YiCGYfBg

Pomagaj z Fundacją Santander

Dziękujemy!
516 925 400
Wybierz kwotę lub wprowadź własną

Uzupełnij swoje dane

Już za moment Twoja pomoc do nas dotrze! Potrzebujemy jeszcze Twoich danych, aby płatność została poprawnie zrealizowana.