Program stypendialny

Fundacja już od ponad 20 lat wspiera dzieci i młodzież szczególnie uzdolnioną. W 2018 r. po raz pierwszy uruchomiła Program Stypendialny – najzdolniejsi uczniowie otrzymują roczne stypendium w kwocie  5 000 złotych. Wsparcie finansowe przeznaczone jest dla wybitnych uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i średnich.  

Stypendium stanowi nagrodę za trud włożony w naukę i jest motywacją do dalszej pracy i osiągania jeszcze lepszych wyników. Wsparcie Fundacji ma się przyczynić  do rozwijania talentów i ułatwiania uczniom kształcenia na najwyższym poziomie.

Laureaci pochodzą z terenu całej Polski. Jest to młodzież szczególnie utalentowana, ale przede wszystkim są to pasjonaci, którzy kochają to, co robią.

Nabór do kolejnej edycji Programu odbędzie się w 2020 r.