Program stypendialny

14 września 2020 roku skończyliśmy nabór do Programu Stypendialnego (rok szkolny 2020/2021)

Wpłynęło do nas 395 aplikacji.

Bardzo dziękujemy za wszystkie zgłoszenia.

Do 28 września 2020 r. skontaktujemy się z osobami, które przeszły do II etapu.

Decyzje o przyznaniu stypendiów zostaną ogłoszone na stronie internetowej Fundacji w dniu 19 października 2020 roku.

Szczegółowe informacje dot. naboru do programu (edycja 2020/2021) znajdują się pod tym LINKIEM.

Stypendyści w roku szkolnym 2019/2020
Stypendyści fundacji w roku szkolnym 2019/2020

Fundacja już od ponad 20 lat wspiera dzieci i młodzież szczególnie uzdolnioną. W 2018 r. po raz pierwszy uruchomiła Program Stypendialny – najzdolniejsi uczniowie otrzymują roczne stypendium w kwocie  5 000 złotych. Wsparcie finansowe przeznaczone jest dla wybitnych uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i średnich.  

Stypendium stanowi nagrodę za trud włożony w naukę i jest motywacją do dalszej pracy i osiągania jeszcze lepszych wyników. Wsparcie Fundacji ma się przyczynić  do rozwijania talentów i ułatwiania uczniom kształcenia na najwyższym poziomie.

Laureaci pochodzą z terenu całej Polski. Jest to młodzież szczególnie utalentowana, ale przede wszystkim są to pasjonaci, którzy kochają to, co robią.