Wyniki czwartej edycji konkursu “Tu mieszkam, tu zmieniam”

Szanowni Państwo,

w IV edycji programu grantowego “Tu mieszkam, tu zmieniam” otrzymaliśmy 774 wnioski. Z nadesłanych projektów wybraliśmy 121, które zostały nagrodzone grantem:

  • 25 organizacji otrzyma grant w wysokości 10 000 złotych
  • 35 organizacji otrzyma grant w wysokości 7 000 złotych
  • 61 organizacji otrzyma grant w wysokości 5 000 złotych.

Gratulujemy wszystkim organizacjom i życzymy powodzenia w realizacji projektów. 

Przyznane środki trafią na wskazane we wniosku konto po podpisaniu  umowy darowizny.

Prosimy, aby organizacje, które otrzymały grant, sprawdziły w systemie, czy wszystkie podane dane są właściwe. Proszę zwrócić uwagę na numer konta oraz  osoby upoważnione do podpisywania umów, czy wszystkie są wyszczególnione zgodnie z KRS . Dane te, zaciągane są automatycznie do umowy.

O sposobie przekazania umowy nagrodzone organizacje poinformujemy drogą elektroniczną.

Uruchomienie środków nastąpi w przeciągu 14 dni od daty dostarczenia podpisanej umowy do siedziby Fundacji Santander Bank Polska.

Wyniki ukażą się po kliknięciu w poniższy link:

Lista Laureatów