Wyniki konkursu grantowego “Bank Młodych Mistrzów Sportu”

Szanowni Państwo,

w tegorocznej edycji konkursu Bank Młodych Mistrzów Sportu otrzymaliśmy  345 wniosków.  Z nadesłanych projektów wybraliśmy 40, które zostały nagrodzone grantem. Wartość przyznanego grantu zwykle różni się od kwoty wnioskowanej i wiąże się z koniecznością redukcji kosztów. Prosimy, aby organizacje, które otrzymały niższą kwotę od wnioskowanej, skontaktowały się z nami  w celu ustalenia z jakich kosztów należy zrezygnować pod numerem:

22 534 17 26;

22 586 89 99;

22 534 17 50

Gratulujemy wszystkim organizacjom!

Prosimy, aby organizacje, które otrzymały grant, sprawdziły w systemie, czy wszystkie podane dane są właściwe. Proszę zwrócić uwagę na numer konta oraz  osoby upoważnione do podpisywania umów, czy wszystkie są wyszczególnione zgodnie z KRS . Dane te, zaciągane są automatycznie do umowy.

Informujemy również, że zmieniliśmy nazwę oraz logotyp. Wszystkich laureatów prosimy o pobranie aktualnych logotypów oraz wykorzystywanie ich w komunikacji dotyczących projektów. Wszelkie materiały na których pojawiają się nasze znaki graficzne wymagają  akceptacji Fundacji Santander Bank Polska.

Przyznane  środki trafią  na wskazane we wniosku konto, po odesłaniu do Fundacji  podpisanej  umowy darowizny, którą nasza Fundacja w drugiej połowie września prześle do Dyrektora Oddziału wybranego przez Państwa w aplikacji internetowej. Jeden egzemplarz umowy należy odesłać na adres Fundacji:

Fundacja Santander Bank Polska
ul. Aleja Jana Pawła II 17
00-854 Warszawa

Wyniki ukażą się po kliknięciu w poniższy link:

Lista laureatów