Wyniki konkursu „Bank Ambitnej Młodzieży”

Szanowni Państwo,

Serdecznie dziękujemy za zainteresowanie naszym programem wszystkim organizacjom które wzięły w nim udział.

W programie grantowym Bank Ambitnej Młodzieży otrzymaliśmy  164 wnioski.  Z nadesłanych projektów wybraliśmy  41 które zostały nagrodzone grantem. Wartość przyznanego grantu zwykle różni się od kwoty wnioskowanej i wiąże się z koniecznością redukcji kosztów. Prosimy, aby organizacje, które otrzymały niższą kwotę od wnioskowanej, skontaktowały się z nami na początku lipca 2018 r.  w celu ustalenia z jakich kosztów należy zrezygnować (tel. 22 586 89 99).

Gratulujemy wszystkim organizacjom!

Prosimy również aby organizacje, które otrzymały grant, sprawdziły w systemie czy wszystkie podane dane są właściwe. Proszę zwrócić uwagę na numer konta oraz  osoby upoważnione do podpisywania umów zgodnie z KRS . Dane te zaciągane są automatycznie do umowy.

Przyznane  środki trafią  na wskazane we wniosku konto, po odesłaniu do Fundacji  podpisanej  umowy darowizny, którą nasza Fundacja w pierwszej połowie lipca prześle do Dyrektora Oddziału wybranego przez Państwa w aplikacji internetowej. Jeden egzemplarz umowy należy odesłać na adres Fundacji:

Fundacja Santander
ul. Aleja Jana Pawła II 17
00-854 Warszawa

Wyniki ukażą się po kliknięciu w poniższy link:

Lista laureatów