Program Stypendialny

Szanowni Państwo, Fundacja Santander uruchamia program stypendialny. Wsparcie finansowe przeznaczone jest dla wybitnych uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i średnich.  Stypendium stanowi nagrodę za trud włożony w naukę i jest motywacją do dalszej pracy i osiągania jeszcze lepszych wyników. Chcemy, aby nasze wsparcie przyczyniło  się  do rozwijania talentów i ułatwiania uczniom z całej Polski kształcenia na najwyższym poziomie oraz otworzyło  młodzieży drzwi do najlepszych ośrodków akademickich na całym świecie. Do wzięcia udziału w programie zachęcamy wszystkich, którzy wierzą w swoje możliwości i którzy potwierdzą nam to swoimi wyjątkowymi wynikami. Fundacja wybierze najlepszą dwudziestkę uczniów, którzy uzyskają roczne wsparcie finansowe. Łączna kwota jaką uzyska uczeń w trakcie wsparcia stypendialnego wyniesie 5.000. Dziękujemy wszystkimi którzy wzięli udział w naborze. Skonstatujemy się z osobami, które uzyskały największą ilość punktów.  Zespół Fundacji

Pomagaj z Fundacją Santander

Dziękujemy!
516 925 400
Wybierz kwotę lub wprowadź własną

Uzupełnij swoje dane

Już za moment Twoja pomoc do nas dotrze! Potrzebujemy jeszcze Twoich danych, aby płatność została poprawnie zrealizowana.