Program Stypendialny

Szanowni Państwo,

Fundacja Santander uruchamia program stypendialny. Wsparcie finansowe przeznaczone jest dla wybitnych uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i średnich.  Stypendium stanowi nagrodę za trud włożony w naukę i jest motywacją do dalszej pracy i osiągania jeszcze lepszych wyników. Chcemy, aby nasze wsparcie przyczyniło  się  do rozwijania talentów i ułatwiania uczniom z całej Polski kształcenia na najwyższym poziomie oraz otworzyło  młodzieży drzwi do najlepszych ośrodków akademickich na całym świecie.

Do wzięcia udziału w programie zachęcamy wszystkich, którzy wierzą w swoje możliwości i którzy potwierdzą nam to swoimi wyjątkowymi wynikami.

Fundacja wybierze najlepszą dwudziestkę uczniów, którzy uzyskają roczne wsparcie finansowe. Łączna kwota jaką uzyska uczeń w trakcie wsparcia stypendialnego wyniesie 5.000.

Dziękujemy wszystkimi którzy wzięli udział w naborze. Skonstatujemy się z osobami, które uzyskały największą ilość punktów. 

Zespół Fundacji