Nabór do konkursu Bank Ambitnej Młodzieży 23 kwietnia 2018 r.

Zapraszamy do składania wniosków w kolejnej edycji konkursu grantowego Bank Ambitnej Młodzieży (BAM).

W związku z przypadającą w tym roku setną rocznicą odzyskania niepodległości pomożemy dofinansować projekty dotyczące historii i muzyki. Tegoroczne tematy naboru: „Ignacy Paderewski – sylwetka i twórczość w dobie walki o wolność” oraz „100-lecie odzyskania niepodległości”. Ocenie merytorycznej podlegać będą tylko projekty wpisujące się w hasła tej edycji naboru.
Projekty będzie można składać od 23.04.2018 r. do 21.05.2018 r.
Maksymalna kwota grantu, o którą można się ubiegać w ramach niniejszego programu wynosi 10.000 zł
Prosimy o zapoznanie się z regulaminem.

Wyniki konkursu zostaną opublikowane 19 czerwca 2018 r.