Nabór wniosków do konkursu Bank Dziecięcych Uśmiechów (01.02.2018 – 23.02.2018 r.)

Zapraszamy do składania wniosków w kolejnej edycji konkursu grantowego Bank Dziecięcych Uśmiechów (BDU).

Program Bank Dziecięcych Uśmiechów jest programem grantowym stworzonym z myślą o instytucjach budżetowych i organizacjach społecznych pracujących na co dzień z dziećmi, które nie ukończyły osiemnastego roku życia, z rodzin dysfunkcyjnych lub ubogich. W tej edycji temat przewodni konkursu brzmi:
„Książka i sztuka – uczy, bawi, rozwija”.
Tylko projekty skierowane na pracę z dziećmi związaną z tym tematem, będą ocenianie przez komisję konkursową.

Zapraszamy do zapoznania się z Regulaminem Konkursu

Następnie do składania wniosków za pośrednictwem aplikacji