Nasza Fundacja pomaga już 20 lat!

28 listopada w Teatrze Kamienica w Warszawie odbyła się Gala z okazji 20-lecia działalności Fundacji Santander  Obecni na niej byli członkowie Zarządu Banku Santander, członkowie Rady Fundacji, przedstawiciele samorządu terytorialnego, organizacje współpracujące z Fundacją, pracownicy oraz wolontariusze banku, a także laureaci tegorocznej edycji konkursu „Tu mieszkam, tu zmieniam”. Gości przybyłych na galę powitała Dorota Strojkowska, członek Zarządu Banku Santander, głównego fundatora Fundacji. – W obecnych czasach niezwykle istotne jest, aby tak ważna instytucja jaką jest bank, wspierała rozwój lokalnych społeczności. Ogromną rolę w tym wparciu odgrywa Fundacja, ponieważ to między innymi jej działalność, prowadzona już 20 lat, wzmacnia pozytywny wizerunek Banku Santander, także jako pracodawcy. Bardzo dziękuję również wszystkim wolontariuszom. Dzięki Waszej ciężkiej pracy i zaangażowaniu wiemy, że to co robimy ma sens” – powiedziała Dorota Strojkowska podczas swojego wystąpienia. Podczas gali zostały nagrodzone najlepsze projekty wolontariatu pracowniczego oraz najaktywniejsi wolontariusze. Marzena Atkielska, prezes Fundacji, podsumowała minione projekty i opowiedziała o planach na przyszłe lata.

Pomagaj z Fundacją Santander

Dziękujemy!
516 925 400
Wybierz kwotę lub wprowadź własną

Uzupełnij swoje dane

Już za moment Twoja pomoc do nas dotrze! Potrzebujemy jeszcze Twoich danych, aby płatność została poprawnie zrealizowana.