Nabór wniosków do konkursu „Tu mieszkam, tu zmieniam” (15.07 – 30.09.2017 r.)

Wyjątkowa inicjatywa społeczna – Fundacji Banku Zachodniego WBK i Banku Zachodniego WBK pod hasłem „TU MIESZKAM, TU ZMIENIAM”, po raz kolejny wyciąga pomocną dłoń w kierunku działań oddolnych i realizacji projektów społecznych. III edycja konkursu grantowego daje szanse zdobycia jednego ze 100 grantów, którymi chcemy wesprzeć najbardziej perspektywiczne cele. W konkursie może wziąć udział każdy. Wystarczy kreatywny i konkretny pomysł na zmianę w swojej okolicy, który zostanie zgłoszony za pośrednictwem dowolnej fundacji, stowarzyszenia lub pozarządowej organizacji społecznej, ale także szkoły, domu kultury, czy też innej instytucji samorządowej. Projekty można zgłaszać za pomocą aplikacji internetowej . Nabór wniosków trwać będzie od 15 lipca do 30 września 2017 r. Fundacja Banku Zachodniego WBK wesprze realizację 20 najlepszych inicjatyw lokalnych kwotą w wysokości 8.000 zł, dofinansujemy 23 projekty kwotą 6.000 zł, 31 projektów kwotą 4.000 zł i 26 projektów kwotą  3.000 zł. Hasło „Tu mieszkam, tu zmieniam” zawiera w sobie wszystkie cechy społeczeństwa obywatelskiego. Promuje usprawnienie życia w lokalnych społecznościach, które w realny i rzeczywisty sposób wpływają na jego poprawę. Nasz program zakłada integrację środowisk lokalnych, które łączą wspólne cele. Stawiamy na promowanie działań na rzecz ochrony środowiska, tworzenia zorganizowanego społeczeństwa obywatelskiego, nastawionego na integrację pokoleniową i więź lokalną. Fundacja Banku Zachodniego WBK we współpracy z Bankiem Zachodnim WBK od lat angażuje się w działania związane ze wsparciem oddolnych inicjatyw. Poprzednie edycje „Tu mieszkam, tu zmieniam”, poniosły za sobą szereg pozytywnych zmian, które są dla nas powodem do dumy i jednocześnie wypełnieniem postawionych założeń konkursu. Dofinansowaliśmy powstanie czy też modernizację placów zabaw, dworców, bibliotek jak również miejsc pamięci. Żyjąc w tych społecznościach na co dzień doskonale wiemy, jak takie działania są potrzebne i korzystnie wpływają na poprawę życia w społeczeństwie. Dlatego, po raz kolejny zachęcamy do brania udziału w konkursie grantowym „Tu mieszkam, tu zmieniam”.

Pomagaj z Fundacją Santander

Dziękujemy!
516 925 400
Wybierz kwotę lub wprowadź własną

Uzupełnij swoje dane

Już za moment Twoja pomoc do nas dotrze! Potrzebujemy jeszcze Twoich danych, aby płatność została poprawnie zrealizowana.