Misja

Myślimy o przyszłości naszego kraju i dlatego inwestujemy w młodych, ambitnych i odpowiedzialnych ludzi. Promujemy postawy społeczne, inspirujemy do działania, stwarzamy możliwości.

Wizja

Jesteśmy świadomi, że budowa społeczeństwa obywatelskiego jest procesem długofalowym i wymaga wysiłku wielu podmiotów. Chcemy włączyć się w ten proces wspierając w szczególny sposób młode pokolenie. Doceniamy wielki potencjał, jaki tkwi w młodych ludziach, w ich chęci zdobywania nowej wiedzy, potrzebie aktywności i altruistycznej postawie oraz ciągłym poszukiwaniu autorytetów. Jesteśmy jednocześnie świadomi, że w dzisiejszym świecie nastawionym na konsumpcję, ten potencjał może zostać zaprzepaszczony. Dlatego koncentrujemy się na pozytywnych, twórczych projektach włączających młodzież w orbitę życia publicznego. Inspirujemy do zaangażowania w działalność na rzecz dobra wspólnego, do świadomego korzystania z praw obywatelskich, do podejmowania wyzwań na miarę XXI wieku.

Kierunek Młodzież

Stwarzamy możliwości dla ludzi ambitnych i odpowiedzialnych, kreujemy lokalnych liderów. Staramy się tworzyć projekty, dzięki którym młodzież może odkrywać bogactwo polskiego dziedzictwa narodowego i odnajdywać w nim punkty odniesienia do własnych decyzji i refleksji. Promujemy kreatywność i przedsiębiorczość młodych ludzi. Wspieramy działania, które są niestandardowe, wymagają wyobraźni i odwagi w realizacji. Równocześnie chcemy podnosić poziom wiedzy ekonomicznej wśród młodego pokolenia. Postawiliśmy na młodzież z przekonaniem, że to dobra inwestycja.

Pomagaj z Fundacją Santander

Dziękujemy!
516 925 400
Wybierz kwotę lub wprowadź własną

Uzupełnij swoje dane

Już za moment Twoja pomoc do nas dotrze! Potrzebujemy jeszcze Twoich danych, aby płatność została poprawnie zrealizowana.