Wolontariat pracowniczy

Error: The map ID (2) does not exist

W ubiegłym roku ponad 660 pracowników zaangażowało się w różne formy wolontariatu w Banku. 65 projektów wsparła finansowo Fundacja Santander.
Oddolne inicjatywy pracowników Banku Santander na rzecz organizacji pozarządowych oraz instytucji publicznych wspierane są przez Fundację od 2009 roku. Wolontariusze sami zgłaszają pomysły na działania, będące odpowiedzią na realne potrzeby lokalnych społeczności. Pozyskują dodatkowych sponsorów i partnerów. W 2016 roku odbiorcą większości projektów były osoby, które znalazły się w trudnej sytuacji życiowej. Wolontariusze między innymi organizowali mikołajki w świetlicach środowiskowych, imprezy charytatywne, wyjazdy edukacyjne i kulturalne dla dzieci z domów dziecka, nieśli pomoc rodzinom dotkniętym ubóstwem i nieszczęśliwymi zdarzeniami losowymi itp.

Jedną z form promowania i inspirowania do podejmowania działań na rzecz potrzebujących, środowiska naturalnego, czy społeczności lokalnych jest coroczny konkurs „Wolontariat Roku”, w którym wszyscy pracownicy Banku mogą głosować na najlepszy wolontariat. Zwycięzcy otrzymują dodatkowe środki na działalność społeczną.
Za najlepszy wolontariat roku 2016 uznano projekt „Gotuj z Bankiem Santander” realizowany przez wolontariuszy z 3 regionu w Krakowie. Celem projektu było wsparcie Domu Dziecka „Moja Rodzina” w Pawlikowicach koło Wieliczki.

Zarejestruj się jako wolontariusz/zgłoś swój projekt na wolontariat