Wolontariat pracowniczy

W ubiegłym roku (2018) ponad 1300 pracowników zaangażowało się w różne formy wolontariatu w Santander Bank Polska. 130 projektów wsparła finansowo Fundacja Santander.
Oddolne inicjatywy pracowników Banku Santander na rzecz organizacji pozarządowych oraz instytucji publicznych wspierane są przez Fundację od 2009 roku. Wolontariusze sami zgłaszają pomysły na działania, będące odpowiedzią na realne potrzeby lokalnych społeczności. Pozyskują dodatkowych sponsorów i partnerów. W ostatnich latach odbiorcą większości projektów były osoby, które znalazły się w trudnej sytuacji życiowej. Wolontariusze między innymi organizowali mikołajki w świetlicach środowiskowych, imprezy charytatywne, wyjazdy edukacyjne i kulturalne dla dzieci z domów dziecka, nieśli pomoc rodzinom dotkniętym ubóstwem i nieszczęśliwymi zdarzeniami losowymi itp.

Jedną z form promowania i inspirowania do podejmowania działań na rzecz potrzebujących, środowiska naturalnego, czy społeczności lokalnych jest coroczny konkurs „Wolontariat Roku”, w którym wszyscy pracownicy Banku mogą głosować na najlepszy wolontariat. Zwycięzcy otrzymują dodatkowe środki na działalność społeczną.
Zarejestruj się jako wolontariusz/zgłoś swój projekt na wolontariat