Rozliczenia darowizn

Rozliczenia darowizn przyznanych poza programami grantowymi.

Informujemy, że Fundacja nie finansuje wniosków złożonych bezpośrednio przez osoby fizyczne. Wnioski takie nie będą rozpatrywane i będą niszczone.