Bank Młodych Mistrzów Sportu

Ruch ma ogromny wpływ na funkcjonowanie całego organizmu, kondycję i ogólne samopoczucie, dlatego promujemy aktywne spędzanie czasu wolnego. W ramach tegorocznej edycji programu grantowego (2021 r.)  będziemy wspierać przedsięwzięcia sportowe dla osób w wieku od 5 do 26 lat. Na ten cel przeznaczamy 150 tysięcy złotych  

Kto może zgłosić projekt

organizacje pracujące z dziećmi i młodzieżą w wieku od 5 do 26 lat , np.: kluby sportowe, fundacje, stowarzyszenia, szkoły, przedszkola, koła gospodyń wiejskich, biblioteki, domu kultury, samorządy i inne organizacje posiadające zdolność prawną

Jakie działania

organizacja drużynowych zawodów sportowych, olimpiad, paraolimpiad, treningów oraz innych działań, w których głównym motywem jest sport i promocja zasad fair play.

Czego nie wspieramy

nie wspieramy zakupów, wyposażenia sal gimnastycznych, klubów sportowych, etc., a także wyjazdów i kolonii sportowych

Kontakt

Jeśli masz pytania lub wątpliwości, skontaktuj się z nami: fundacja@santander.pl, tel. 22 586 89 99.

Program grantowy Bank Młodych Mistrzów Sportu ma na celu promocję przedsięwzięć sportowych oraz zasad fair play w sporcie.

W ramach tegorocznej wspierać będziemy przedsięwzięcia sportowe dla osób w wieku od 5 do 26 lat. Nastawiamy się przede wszystkim na wspieranie ich rozwoju fizycznego. Mogą to być np. drużynowe zawody sportowe, olimpiady, paraolimpiady ze szczególnym uwzględnieniem promocji zasad fair-play w sporcie.

Nie wspieramy: zakupów wyposażenia: sal gimnastycznych, klubów sportowych, etc., nie finansujemy również wyjazdów i kolonii sportowych.

Jeśli macie Państwo wątpliwości, prosimy o kontakt.

Szczegółowe informacje: fundacja@santander.pl, tel. 22 586 89 99.