Nabór wniosków do konkursu Bank Dziecięcych Uśmiechów (12.09 – 3.10.2016 r.)

Zapraszamy do składania wniosków w kolejnej edycji konkursu grantowego Bank Dziecięcych Uśmiechów (BDU).

Program Bank Dziecięcych Uśmiechów jest programem mikro-grantowym stworzonym z myślą o instytucjach i organizacjach społecznych pracujących na co dzień z dziećmi z rodzin dysfunkcyjnych lub ubogich.

W tej edycji priorytetowo będą traktowane projekty o tematyce sportowej, promujące aktywny styl życia i zasady fair play wśród dzieci. Wszystkie projekty skierowane na pracę z dziećmi w tym kierunku będą dodatkowo punktowane.
Projekty będzie można składać od 12.09.2016 r. do 3.10.2016 r.

We wrześniu zostanie opublikowany zaktualizowany regulamin konkursu. Organizacje wnioskujące prosimy o zapoznanie się z jego nową wersją przed złożeniem wniosku.