Bank Dziecięcych Uśmiechów

Czym jest BDU?

Program Bank Dziecięcych Uśmiechów został stworzony z myślą o wsparciu instytucji budżetowych i organizacji społecznych pracujących na co dzień z dziećmi do 18 roku życia z rodzin potrzebujących. Wiele dzieci nie ma zapewnionych odpowiednich warunków do prawidłowego rozwoju i wzrastania w świecie wartości we własnych rodzinach. Część odpowiedzialności za ich wychowanie biorą na siebie instytucje państwowe i organizacje społeczne. To one najlepiej znają swoich podopiecznych, ich potrzeby, marzenia, talenty i to one mogą się ubiegać o wsparcie swoich projektów. Chcemy wspólnie z tymi organizacjami wskazywać dzieciom pozytywne wzorce, uczyć i otaczać opieką.

Kto może ubiegać się o grant?

W programie grantowym BDU mogą wziąć udział placówki statutowo zajmujące się opieką nad dziećmi z rodzin dysfunkcyjnych, ubogich lub bezrobotnych oraz instytucje wspierające takie placówki: organizacje pozarządowe, świetlice środowiskowe, urzędy gminne, szkoły, domy dziecka.
Regulamin pierwszej edycji w 2018 r. obowiązujący podczas naboru od 01.02.2018 r. do 23.02.2018 r. Regulamin programu Bank Dziecięcych Uśmiechów 1 2018
Wszystkie podmioty, które uzyskały darowiznę na realizację zadań w ramach programu grantowego Bank Dziecięcych Uśmiechów są zobowiązane do złożenia sprawozdania merytorycznego oraz rozliczenia się w ciągu 30 dni od daty zakończenia projektu. Rozliczenie jest możliwe dopiero po zakończeniu projektu - zgodnie z datą zakończenia podaną w złożonym wniosku.