Bank Dziecięcych Uśmiechów

W tegorocznej edycji (2021 r.) stawiamy na dofinansowanie projektów, które mają na celu pomoc dla dzieci i młodzieży, którym niezbędne jest wsparcie psychologiczne, ze względu na m.in. efekty pandemii COVID-19.   15 najlepszych projektów otrzyma grant w wysokości 10 tysięcy złotych.

Konkurs polega na wyborze najciekawszych inicjatyw obejmujących psychoterapię grupową dzieci i młodzieży, w szczególności skierowaną dla dzieci zmagającymi się z takimi problemami jak:

 • lękowość z wyszczególnieniem Zespołu Stresu Pourazowego (PTSD) (zaburzenie psychiatryczne, które może wystąpić u osób, które doświadczyły lub były świadkami traumatycznych zdarzeń i zmian
 • nieśmiałość
 • wycofanie
 • zagubienie
 • zahamowanie w relacjach z rówieśnikami
 • trudności w szkole
 • samotność
 • depresja dziecięca i młodzieżowa
 • uzależnienie od komputerów, mediów społecznościowych, a także substancji psychoaktywnych.
Najczęściej zadawane pytania
 • Kiedy można składać wniosek?

Wnioski można składać w wybranych terminach publikowanych na stronie internetowej fundacji w Aktualnościach lub w zakładce Bank Dziecięcych Uśmiechów - Informacje.

 • Kiedy można się spodziewać informacji o wynikach konkursu?

Data rozstrzygnięcia konkursu podawana jest w regulaminie oraz na stronie internetowej Fundacji.

 • Czy środki finansowe Wnioskodawca otrzyma zaraz po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku?

Nie. Przelew środków finansowych na konto organizacji następuje na ostatnim etapie. W pierwszej kolejności Fundacja przygotowuje umowę darowizny, która przekazywana jest organizacji drogą elektroniczną (e-mail). Organizacja podpisuje umowę i odsyła oba egzemplarze umowy na adres fundacji. Po otrzymaniu przez Fundację podpisanej umowy, w terminie 14 dni przelewane są środki.

 • Czy istnieje ograniczenie wysokości grantu, o jaką mogę się ubiegać?

Tak. Maksymalna kwota grantu w ramach programu Bank Dziecięcych Uśmiechów jest uzależniona od naboru. Przy każdym naborze może się różnić.

 • Jakiego typu projekty nie mogą być dotowane w ramach Programu BDU?

Program Bank Dziecięcych Uśmiechów nie przewiduje dofinansowania przeznaczonego na wsparcie bieżącej działalności Wnioskodawcy.

 • Czy w ramach programu Bank Dziecięcych Uśmiechów pomoc mogą otrzymać osoby indywidualne?

Nie. Program BDU jest programem grantowym, w którym pomoc udzielana jest tylko wnioskodawcom instytucjonalnym pracującym z grupą dzieci/młodzieży lub na rzecz dzieci/młodzieży.

 • Od kogo Wnioskodawca otrzyma informację na temat decyzji przyznania (lub odrzucenia) dotacji?

Informacja o przyznaniu bądź odrzuceniu wniosku zostanie przesłana mailowo przez Fundację na adres podany we wniosku. W przypadku wniosków, które nie zostały zakwalifikowane do przyznania grantu Fundacja Santander nie jest zobowiązana do podawania szczegółowych informacji na temat przyczyn odrzucenia wniosku.

 • Z kim powinien kontaktować się Wnioskodawca w celu uzyskania informacji na temat złożonego przez siebie wniosku?

Wszelkie zapytania prosimy kierować na skrzynkę mailową: fundacja@santander.pl.

 • Czy po otrzymaniu dotacji Wnioskodawca powinien przygotować jakieś sprawozdanie z realizacji projektu?

Tak, do 30 dni po zakończeniu projektu należy sporządzić sprawozdanie finansowo-merytoryczne i złożyć je za pomocą specjalnej aplikacji.

 • Czy spółka z o. o. może starać się o przyznanie grantu?

Nie, granty nie są przyznawane podmiotom komercyjnym.

 • Co ze środkami, które nie zostaną wykorzystane w projekcie?

Niewykorzystane środki, należy zwrócić na konto Fundacji.

Lista organizacji, które otrzymały grant w Banku Dziecięcych Uśmiechów - edycja 2021 r. (lista będzie dostępna po ogłoszeniu wyników naboru, tj. we wrześniu 2021 r.)